Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo, Fashion Finland ry ja Finnish Design Info -hanke päivittävät yhteistyössä Finnish Design -brändiä ja vahvistavat Suomen maakuvaa arkkitehtuurin, muodin ja muotoilun avulla.


Maailmalla design-käsitteeseen luetaan arkkitehtuuri, muoti ja muotoilu. Myös Finnish Designin kansainvälisesti tunnetuimmat nimet edustavat kaikkia kolmea suunnittelualaa.

Vaikka design tunnetaan asiantuntijapiireissä Suomen vahvuutena, työtä riittää vielä suuremman yleisön vakuuttamiseksi. Kansainvälisissä maabrändivertailuissa kuten Anholt-Ipsos Nations Brands Indexissä Suomi oli viime vuonna sijalla 16, kun taas esimerkiksi Ruotsi ylsi sijalle kahdeksan. Ero selittyi erityisesti kulttuurilla, johon selvityksessä luetaan muun muassa tunnetut kuluttajabrändit.

Nyt kolme suunnittelualan viestinnällistä toimijaa – Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo, Fashion Finland ry eli FaFi ja Finnish Design Info -hanke eli FDI – lähtevät yhteisvoimin vahvistamaan arkkitehtuurin, muodin ja muotoilun näkyvyyttä ja vaikuttavuutta sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Tavoitteena on luoda ketterä ja asiantunteva verkosto tukemaan Suomen maakuvatyötä ja nostamaan esiin maamme uutta osaamista arkkitehtuurin, muodin ja muotoilun aloilla sekä näin edistämään myös liiketoiminnallisia menestymisen mahdollisuuksia.

Arkkitehtuuri- ja designmuseohankkeen herättämä kiinnostus antaa vauhtia

Yhteishankkeen kautta pyritään voimistamaan suunnitteilla olevan uuden Arkkitehtuuri- ja designmuseon eli AD-museohankkeen synnyttämää momentumia, toisin sanoen museohankkeen tuomaa kiinnostusta suomalaista arkkitehtuuria, muotia ja muotoilua kohtaan. Suunnitelmissa on muun muassa yhteisiä tapahtumia ja viestinnällistä yhteistyötä, joissa kolme suunnittelualaa esiintyvät yhdessä.

”Vaikka aloillamme on kullakin omat erityispiirteensä, meillä on paljon yhteisiä tavoitteita. Erityisesti matkailu, kansainvälinen näkyvyys sekä hyvä suunnittelu ovat asioita, joissa synergiamme kohtaavat”, Katarina Siltavuori Archinfosta sanoo.

”Maailmassa on tilaa ja tilausta suomalaiselle muodille, muotoilulle ja arkkitehtuurille, mutta niistä pitää päästä kertomaan nykyistä laajemmin maamme rajojen ulkopuolella. Kun me kolme toimijaa yhdistämme voimamme, saamme auki sellaisia ovia ja ikkunoita, jotka pysyisivät muuten suljettuina”, liiketoimintajohtaja Sami Sykkö FaFista toteaa.

”Kisa huomiosta maailmalla kovenee jatkuvasti. Samalla kuitenkin avautuu uusia mahdollisuuksia. Finnish Design on Suomen vahvimpia brändejä, mutta kuten kaikki brändit, se tarvitsee uudistamista”, projektipäällikkö Katja Lindroos Finnish Design Info -hankkeesta jatkaa.

Fashion Finlandin liiketoimintajohtaja Sami Sykkö uskoo yhteistyön voimaan.

Yhteishanke alkaa helmikuussa ja päättyy vuoden lopussa

Helmikuussa 2022 käynnistyvää yhteistyöhanketta on valmisteltu syksyllä 2021, ja se on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä 160 000 euron pohjarahoituksen. Rahoitukseen sisältyy Finnish Design Info -hankkeen jatko vuodelle 2022.

Noin puolet summasta varataan konkreettiseen viestintätyöhön. Archinfon, FaFin ja FDI:n yhteisen, kansainväliselle yleisölle suunnatun viestintäkampanjan ydinteemana on kestävä siirtymä: mitä ratkaisuja suomalainen arkkitehtuuri, muoti ja muotoilu tarjoavat aikamme suurimpaan globaaliin haasteeseen.

Viestintätekojen lisäksi vuoden aikana kartoitetaan yhteistyöverkoston toimintamalleja. Yhteiseen selvitykseen osallistuvat kaikki yhteishankkeen taustaorganisaatiot, joiden lisäksi mukaan kutsutaan muita arkkitehtuurin, muodin ja muotoilun toimijoita eri puolilta Suomea.

Yhteistyön suunnittelu alkoi kesällä 2021 Fashion Finlandin aloitteesta, ja selvityksen koordinointivastuu on Finnish Design Info -hankkeella. Yhteishankkeen lähtökohtana ei ole yhdistää eri organisaatioita, vaan löytää kestävä pohja viestinnällisen yhteistyön jatkamiselle ja kehittämiselle tulevina vuosina.

Osallistu keskusteluun

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.