Fashion Finland rf är en plattform som strävar att befrämja hela modebranchens affärsverksamhet i Finland. Vi strävar att öka modebranschens synlighet och jobbar för ett ökat samarbete bland alla aktörer.


Samarbete mellan modeproffs började 1917. Nuförtiden har branschens mångfald ökat. En förening som delar ut information, ger skydd och sprider entusiasm behövs mer än någonsin. Fashion Finland agerar som en röst för modebranschen och som ett forum för alla som är intresserade av eller jobbar inom mode.


Fashion Finland har som sina centrala mål att skapa en mer konsistent, mångsidig och synlig modebransch. Även om modeföretag har olika bakgrund, finns det plats för dem alla inom den finska modehandeln. När vi tillsammans höjer uppskattning för modebranschen, når vi alla framgång.


Modebranschen har en viktig roll för Finland då den piggar upp städerna och skapar en kulturell mångfald. Fashion Finland vision är att vara en stark, levande, innovativ och progressiv förening som deltar i modehandeln kontinuerliga utveckling. Vi tänker och påverkar internationellt för dagens modehandel är global.