HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Muotikaupan Liitto ry
Y-tunnus 1521095-9
Eteläranta 10, 00130 Helsinki
Puhelin +358 40 516 1918
Sähköposti toimisto(at)muotikaupanliitto.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Esko Leppäkorpi
Muotikaupan Liitto ry
Eteläranta 10, 00130 Helsinki
Puhelin +358 40 516 1918
Sähköposti toimisto(at)muotikaupanliitto.fi

3. Rekistereiden nimet

Jäsenrekisteri
Modin lehden tilaajarekisteri
Uutiskirjeen tilaajat
Asiakasrekisteri
Koulutusrekisteri
One Bag Habit -tapahtumaan osallistujarekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

 • Tarjotaksemme varsinaisille ja yhteistyöjäsenillemme jäsenyyden edellyttämiä palveluja
 • Lehden toimittamiseksi tilaajille
 • Uutiskirjeiden ja tiedotteiden lähettäminen
 • Koulutuksiin osallistuneille todistuksen antaminen
 • One Bag Habit -tapahtumaan osallistujat
 • Markkinointikirjeiden lähettäminen

5. Rekistereiden tietosisältö

 • Nimi
 • Y-tunnus
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Koulutuksiin osallistuneiden todistuksissa olevat arvioinnit
 • Markkinoinnin luvat ja kiellot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Nettisivuilta www.muotikaupanliitto.fi olevan lomakkeen täyttämällä henkilö itse antaa tarvittavat tiedot jäsenyyttä, lehden tilaamista tai koulutukseen osallistumista varten. Rekisteröity itse antaa tarvittavat tiedot. Tietoja voidaan kerätä myös julkisilta verkkosivuilta.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille tiettyä tarkoitusta varten. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa rekistereissään.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Muotikaupan Liitto ry:n tietoverkko ja laitteisto on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Rekistereiden tietoihin pääsee vain henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla. Lisäksi käytössä on palomuuri ja teknisiä apukeinoja.

9. Tietojen poistaminen, korjaaminen ja tarkastaminen

Tiedot poistetaan rekisterissä olevan niin halutessa, ellei lainsäädäntö toisin edellytä. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme tarpeelliset korjaukset virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. Jäsenellä on mahdollisuus itse korjata tietonsa jäsenrekisteristä omilla tunnuksillaan.

Rekisteröity voi tarkistaa tietonsa sähköpostitse toimisto(at)muotikaupanliitto.fi tai jäsenrekisteristä jäsenen omilla tunnuksilla.

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Muotikaupan Liitto ry kehittää jatkuvasti toimintojaan ja pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutos voi perustua myös lainsäädäntöön. Ilmoitamme muutoksista verkkosivullamme. Tietosuojaselosteen sisältöön kannattaa tutustua säännöllisesti.