Suomen Yrittäjät haluaa tehdä Suomesta yritysmyönteisen sääntelyn kärkimaan ja luoda vahvan digiosaamisen ekosysteemin vuoteen 2025 mennessä.

Suomen Yrittäjät on julkaissut Suomi 2025 -nimisen tavoiteohjelman seuraaville hallituskausille. Yrittäjyys nähdään merkittävänä uudistushankkeena, jonka kautta suomalaista yhteiskuntaa on mahdollista viedä eteenpäin. Tavoitteena on uudistaa yksityistä ja julkista sektoria digipolitiikan kautta sekä kasvattaa Suomen tunnettuutta tietotalouden osaavimpana liiketoimintaympäristönä Euroopassa.

Suomi 2025 -tavoiteohjelman mukaan digitaalinen teknologia mullistaa työtä ja yrittäjyyttä yhtä paljon kuin teollinen vallankumous aikanaan. Osaavan työvoiman puute on muodostunut useiden yritysten kasvun esteeksi. Vaikka suomalaiset oppilaitokset ovat maailman huippua, ne kykenevät yhä heikommin vastaamaan digitalisaation nostattamiin osaamis- ja sivistystarpeisiin. Digitalisaation osaamistase on valahtamassa rakenteellisesti alijäämäiseksi. Tarve uudelle osaamista tuottavalla järjestelmälle ja sitä ohjaavalle politiikalle on kasvanut merkittävästi.

28-sivuinen tavoiteohjelma esittää 44 parannusehdotusta päättäjille ja hallitukselle. Muutoskohteet koskevat sekä viranomaispalveluita että lainsäädäntöä. Keskeisimmät kehityskohdat liittyvät kasvavaan uudistumistarpeeseen sekä innovaation, verotuksen, opetuksen ja talouden linjauksiin.

Suomen Yrittäjät haluaa helpottaa yritysten hallinnollista taakkaa ja sujuvoittaa sääntelyä vähentämällä sääntelykustannuksia tavoitteellisesti. Suomeen halutaan rakentaa valtakunnallinen, yrittäjyyttä tukeva korkeakoulujärjestelmä, joka yhdistää yrittäjyyden maailmanluokan tutkimukseen ja osaamiseen sekä varmistaa Suomessa toimivien yritysten menestyksen kansainvälisessä kilpailussa.

Suomalaisten yritysten edusvalvojana Suomen Yrittäjät on huolissaan erityisesti pienyritysten kilpailukyvystä. Pienten ja isompien, mahdollisesti kansainvälisten toimijoiden välille ei haluta vastakkainasettelua. Tiukassa kilpailutilanteessa kuitenkin myös pienyritysten on parannettava tuottavuuttaan.

Suomen Yrittäjät esittää tavoiteohjelmassaan toimenpiteitä myös tietoyhteiskunnan perusinfrastruktuurin vahvistamiseksi. Suomen tietoliikenneverkostosta halutaan huipputasoinen kansainvälisellä mittapuulla.

Katso koko tavoiteohjelma täältä.

Teksti Ida Rantala Lähde Suomen Yrittäjät Kuva Bench Accounting

Osallistu keskusteluun

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.