IVALO.COMin uusi työkalu mullistaa vaatevalmistajien vastuullisuuden arvioinnin. Systeemistä hyötyvät sekä kuluttajat että brändit. 

Muotialan vastuullisuuden kuuma kysymys kuuluu: kenellä on suurin vastuu muutoksesta? Viranomaisilla, yrityksillä vai kuluttajalla?

Suomalainen vastuullisen muodin markkinapaikka IVALO.COM tarjoaa vastauksena uutta vastuullisuusvalidointia, joka yhdistää ainakin yritykset ja kuluttajat. IVALO.COM 360 -validointi tarjoaa kuluttajalle tarkkaa tietoa verkkokaupan tuotteista ja brändeistä eli auttaa valitsemaan ostokset vastuullisemmin.

IVALO.COM tekee tärkeän avauksen, sillä vaikka lainsäädännölläkin on suuri merkitys – ja Euroopan unioni on puuttumassa kuluttajaa harhauttavaan viherpesuun direktiiviehdotuksella ympäristömainonnasta – lainsäädännön uudistukset etenevät hitaasti.

Suurin haaste on ollut, että vaikka kuluttaja haluaisi tehdä parempia päätöksiä, selkeää tietoa tuotteiden vastuullisuudesta on ollut hankala löytää. Kuluttajaliiton 2022 tekemän selvityksen mukaan jopa 81 prosenttia kuluttajista piti erittäin tai melko vaikeana tunnistaa, mikä tuote on aidosti vastuullinen.

Vastuullisuusvalidoinnnissa pisteytetään yrityksen toimintaa kahdeksassa eri kategoriassa. Niitä ovat työolot ja palkkaus, ympäristövaikutukset, materiaalit ja kuidut, tuotantoketjun läpinäkyvyys, kiertotalous ja kestävä design, yhdenvertaisuus ja inkluusio, sitoumukset ja käytännöt sekä verkkokaupan vastuullisuus. Validoitavia datapisteitä on yhteensä noin 250.

Vain IVALO.COMin kriteerirajat ylittäneiden brändien tuotteita otetaan verkkokauppaan myyntiin. IVALO.COMin vastuullisuusjohtaja Outi Pyy sanoo, että avainasemassa on lisäksi jokaisen brändiehdokkaan kanssa tehty haastattelu.

”Vastuullisuuden eri osa-alueiden voimasuhteiden ja tuoteryhmän erityispiirteiden ymmärtäminen on olennaista, kun eri brändejä vertaillaan keskenään”, Pyy toteaa.

”IVALO.COM 360 -validointiprosessi ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon koko yrityksen arvoketjun ja pystyy arvioimaan eri tyyppisten tuotteiden vastuullisuutta. Tämä helpottaa ja nopeuttaa kuluttajan tekemää vertailua”, hän lisää.

Asiakas voi tarkistaa brändien vastuullisuusvalidoinnin tulokset ivalo.comissa brändisivuilta.

Uuden työkalun tavoitteena on ylipäätään tehdä perusteellista selvitystä, mutta motivaationa on myös se, että vastuullisuus on monitahoinen kenttä ja eri kuluttajille ja asiakasryhmille eri osa-alueet ovat tärkeitä.

”IVALO.COM 360 -vastuullisuusvalidointi antaa kuluttajalle mahdollisuuden löytää omia arvojaan ja motiivejaan vastaavia yrityksiä ja niiden tuotteita. Toiselle esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen minimointi on tärkein asia, toiselle taas oikeudenmukaiset työolot”, kommentoi IVALO.COMin toimitusjohtaja Matti Lamminsalo.

Validiointityökalu on kehitetty yhteistyössä eurooppalaisten vastuullisuusasiantuntijoiden kanssa IVALO.COMin vastuullisuusjohtajan Outi Pyyn johdolla. Se on jo herättänyt laajaa kiinnostusta globaalisti. Työkalun on ottanut käyttöön yli 130 muotibrändiä 16 eri Euroopan maasta. Kaikki validoidut brändit ja niiden tulokset löytyvät IVALO.COMin verkkosivuilta.

Yksi validoiduista brändeistä on suomalainen Globe Hope, joka sai loistavat pisteet.

”IVALO.COM 360 on oiva työkalu niin kuluttajille kuin meille brändeillekin – se tarjoaa kaivattua konkretiaa ja kannustaa meitä kaikkia kohti vastuullisempaa tulevaisuutta”, sanoo Globe Hopen toimitusjohtaja Jan Timm Utecht.

Teksti Jani Niipola
Kuvat Leena Aro ja IVALO.COM

Uutisvinkki tai juttuidea? Ota yhteyttä Fashion Finlandin toimitukseen
Päätoimittaja Jani Niipola | jani.niipola@fafi.fi
Sisältöpäällikkö Johanna Rämö | johanna.ramo@fafi.fi

1 kommentti

  • Ivalo on alustatalousyhtiö, joka ottaa 30 prosentin siivun myynnistä. Yhtiö ei osta brändeiltä tuotteita suoraan, vaan jättää tuotteiden lähetyksen ja palautuksen brändien vastuulle. Lisäksi Ivalo käyttää sivuillaan brändien omia tuote- ja mainoskuvia ilman korvauksia.

    Ivalon tekemä vastuullisuuden arviointi brändien perusteella herättää kysymyksiä, sillä he eivät ota taloudellista vastuuta omasta osuudestaan tuotteen myynnissä. On tärkeää, että yritykset, jotka arvioivat muiden vastuullisuutta, osoittavat myös itse vastuullisuutta omassa toiminnassaan.

    On eettisesti ongelmallista käyttää brändien tuote- ja mainoskuvia ilman korvausta. Tällainen toiminta loukkaa brändien omistusoikeutta ja voi aiheuttaa taloudellista haittaa niille brändeille, jotka eivät saa korvausta tuotteidensa ja kuvamateriaalinsa käytöstä Ivalon sivuilla.

    Jotta vastuullisuus arviointi olisi eettisesti kestävämpää, Ivalon tulisi tarkastella omaa toimintaansa ja harkita taloudellisen vastuun ottamista sekä tarjota oikeudenmukainen korvaus brändeille heidän tuotteidensa ja kuvamateriaalinsa käytöstä. Tällainen toimenpide osoittaisi yrityksen aitoa sitoutumista vastuullisuuteen myös omassa liiketoiminnassaan.

Osallistu keskusteluun

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.