Teknologiavetoinen lähestymistapa korostuu tulevaisuuden työelämää koskevissa keskusteluissa. Tiimiäly -hankkeen vetäjien mukaan tekoäly ei kuitenkaan yksin pelasta suomalaista yritysmaailmaa. Jotta organisaatiot menestyvät, tarvitaan uusia työelämätaitoja ja tiimiälyä.

Tiimiäly-hanke on markkinointiviestintätoimisto Vapa Median perustajien Ida Hakolan ja Ilona Hiilan sekä muutosvalmentaja Maaretta Tukiaisen yhteisesti läpikäymä tutkimusmatka työn murrokseen ja tulevaisuuden ihmiskeskeisiin työelämätaitoihin. Tiimiäly-hankkeen lopputulos kiteytyy aiheesta kirjoitettuun Tiimiäly-kirjaan ja sen pohjalta konseptoituun Tiimiäly-valmennuskokonaisuuteen.

– Työelämäpuheessa on ollut erotettavissa kaksi pääjuonnetta. Niistä kummassakin on etsitty syyllistä. Toisten mielestä työelämän huonous johtuu kehnoista johtajista. Toisten mielestä syy on kelvottomissa työntekijöissä. Työelämäpuhe on auttamattomasti vanhentunutta. Yksilökeskeinen puhetapa ei johda menestykseen, kertovat Hiila, Tukiainen ja Hakola.

Kolmikon mielestä keskusteluun on tuotava laajempi näkökulma. Mitä enemmän asiat digitalisoituvat ja automatisoituvat, sitä tärkeämpään rooliin nousee ihminen osana tiimiä.

– Koemme, että teknologiavetoinen tapa puhua tulevaisuuden työstä tarvitsee rinnalleen uuden narratiivin. Uudessa näkökulmassa keskitytään siihen, miten meidän työssäkäyvien ihmisten tulee kehittyä ja kehittää itseämme jo tänään, jotta voimme pärjätä mahdollisimman hyvin huomisen työmarkkinoilla.

– Tekoälyä vastaan voimme taistella vain ryhmän kollektiivisen viisauden avulla. Siksi tarvitsemme tiimiälyä.

Tulevaisuuden organisaatiomalli on tiimiälykäs

Tiimiäly on konkreettisimmillaan joukko työelämätaitoja, joita hyödynnetään yksin ja yhdessä työskennellessä. Hiilan, Tukiaisen ja Hakolan mukaan älykkäästi ryhmässä toimiminen edellyttää oivalluksia omasta toiminnasta ja kyvykkyyksistä. Tämän jälkeen tietoa voidaan hyödyntää tiimityössä.

Tulevaisuuden organisaatiomalli ei nähdä hierarkkisena tai itseohjautuvana, vaan tiimiälykkäänä. Hiilan, Tukiaisen ja Hakolan mukaan ratkaisevinta eivät ole voittajayksilöt tai esimiestaidot, vaan tiimin kollektiivinen äly, jossa osaaminen yhdistyy. Tiimiälykkäässä organisaatiossa tarvitaan monenlaisia työntekijöitä. Jokaisen potentiaali tulee myös täysimittaisesti käyttöön.

– Tiimiälyä hyödyntävää tiimiä voidaan verrata lintuparveen tai organismiin, joka ympäristöään tarkkailemalla pystyy muuttamaan jatkuvasti toimintaansa kulloisenkin tilanteen mukaan. Tämä johtuu siitä, että tieto virtaa organisaation osien välillä vapaasti. Päätökset eivät kierrä johtoportaan kautta, vaan ne tehdään siellä missä itse työkin todellisuudessa tehdään, kirjoittajat avaavat.

Tiimiäly – Opas muuttuvaan työelämään -kirja julkaistiin 14. toukokuuta. Kirjoittajat ovat koonneet kirjaan viisi tiimiälytaitoa: itsetuntemus, yhteinen suunta, salliva ilmapiiri, lupa ja vastuu toimia sekä rikastava vuorovaikutus.

Samaisten taitojen ympärille hankkeen luojat ovat rakentaneet Tiimiäly-valmennuskokonaisuuden, jonka avulla organisaatiot voivat rakentaa systemaattisesti tiimiälyä ja tukea oman organisaationsa muutoskyvykkyyttä. Valmennus perustuu positiiviseen psykologiaan, rakentavaan vuorovaikutukseen, itsetuntemuksen työkaluihin sekä NLP-tekniikoihin (neuro-linguistic programming).

– Tiimiäly-valmennuskokonaisuus on osa Vapan voittavan kulttuurin palvelutarjoomaa. Tiimiäly-valmennukset on suunniteltu organisaatioille, jotka haluavat kehittää tulevaisuuden kilpailukykyään ja näkevät henkilöstön kehityksen tässä keskeisessä roolissa.

Lue Tiimiäly-hankkeesta ja valmennuksista lisää Vapan sivuilla.
Tiimiäly-kirjan pääset tilaamaan
täältä.

Teksti Ida Rantala

Osallistu keskusteluun

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.