Metropolia Ammattikorkeakoulu tarjoaa ainoana ammattikorkeakouluna Suomessa tekstiili- ja vaatetusalan maisteritutkintoa. Tutkinto antaa valmiudet kiertotalouden ja vastuullisuuden asiantuntijuuteen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Hae mukaan yhteishaussa 13.27.3.2024!

Kaupallinen yhteistyö: Metropolia

Tekstiili- ja muotialaan kohdistuu suuria muutospaineita. Nykyiset tuottamisen ja kuluttamisen tavat ovat kestämättömiä, ja joudumme väistämättä kehittämään toimintatapojamme lähitulevaisuudessa. Tarve reagoida toimialan muutoksiin ketterästi on huomioitu myös Metropolia Ammattikorkeakoulussa. 

Vestonomi (YAMK) -tutkinnon tavoitteena on kiertotalouden ja vastuullisuuden asiantuntijuus. Koulutus kasvattaa opiskelijan kokonaisvaltaista ymmärrystä tekstiili- ja muotialan arvoketjujen haasteista, muutospaineista sekä kiertotaloutta tukevista innovaatioista ja verkostoista.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Vaatetusalan YAMK-koulutus on kompakti mutta kattava kokonaisuus. Se on suunnattu tekstiilien ja muodin parissa toimiville henkilöille, jotka kaipaavat päivitystä ammatilliseen osaamiseensa. Tutkinto antaa kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään maisteritutkintoa, mikä avaa uusia uramahdollisuuksia.

Hakijoilla tulee olla soveltuva pohjakoulutus ja riittävä työkokemus. Lue lisää hakukelpoisuudesta ja valintaperusteista Opintopolku.fi-palvelusta.

Mistä koulutus koostuu?

Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä (op) ja kesto 1,5 vuotta. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, ja sen voi suorittaa työn ohessa. Opiskelijat voivat siis hankkia uusinta tietoa ja osaamista samalla kun he ovat aktiivisesti mukana tekstiili- ja vaatetusalan käytännön toimissa. Koulutukseen sisältyy pakollisia opintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyö. 

Opinnäytetyö (30 op) on vestonomi (YAMK) -tutkinnon kivijalka. Se on työelämälähtöinen tutkimuksellinen kehittämishanke, joka liittyy tekstiili- ja vaatetusalan ajankohtaisiin teemoihin. Opinnäytetyön toimeksiantajana voi toimia opiskelijan nykyinen työnantaja tai organisaatio, johon opiskelija toivoisi tulevaisuudessa työllistyvänsä. Toimeksiantajayritykselle opinnäytetyö antaa mahdollisuuden tutkia ja kehittää yrityksen liiketoiminnan ja tulevaisuuden kannalta olennaisia aihealueita.

Tutustu tutkinnon rakenteeseen ja opintojaksojen sisältöihin vaatetusalan (ylempi AMK) opinto-oppaassa.

Mitä koulutus mahdollistaa?

Tutkinto tarjoaa syventävää tietoa ja ymmärrystä tekstiili- ja vaatetusalan arvoketjuista sekä kestävän kehityksen periaatteista. Tavoitteena on valmentaa tulevaisuuden ammattilaisia ennakoimaan, kehittämään ja johtamaan alan prosesseja ja hankkeita. 

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa luoda uudenlaista toimintakulttuuria tekstiili- ja vaatetusalalle. Osalle valmistuneista opiskelijoista tutkinto on realisoitunut uusina työtehtävinä ja vastuina nykyisellä työnantajalla – tai täysin uutena työpaikkana!

Valmistuneen vestonomin (YAMK) työtehtäviin tekstiili- ja vaatetusalalla voi kuulua:

  • yrityksen toimintakulttuurin kehittämistä
  • ympäristövaikutusten arviointia
  • kiertotalouden ja vastuullisuusstrategioiden suunnittelua
  • vastuullisuusraportointia
  • alan prosessien ja hankkeiden johtamista ja kehittämistä
  • sidosryhmäyhteistyötä

Milloin ja missä koulutus järjestetään?

Opinnot alkavat 23.8.2024. Opetusta on keskimäärin kolmena arkipäivänä kuukaudessa. Opetuksen päivämäärät löytyvät tutkinnon verkkosivuilta

Opetuspäiviin on mahdollista osallistua etäyhteyden kautta sekä Metropolian kulttuurikampuksella Arabiassa, osoitteessa Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki.

Mitä koulutus maksaa?

Tutkintoon johtava koulutus on maksuton.

Kuinka pääsen mukaan?

Syksyllä 2024 alkaviin vestonomi (YAMK) -opintoihin haetaan yhteishaussa 13.–27.3.2024 Opintopolun kautta. Yhteishaun opiskelijavalinnat tehdään ennakkotehtävän ja valintakokeen perusteella. Ennakkotehtävän löydät Metropolian verkkosivuilta 15.2.2024 alkaen.

Huom. Myös yksittäisille opintojaksoille osallistuminen on mahdollista Metropolian avoimen AMK:n kautta

Kaipaatko lisätietoja?

Lisätietoja koulutuksesta antaa tutkintovastaava, TaT Essi Karell, puh. 040 848 9440 essi.karell(at)metropolia.fi

Vaatetusalan (YAMK) tutkinto-ohjelman verkkosivuilta löydät valmistuneiden kokemuksia opinnoista sekä kertomuksia koulutuksen vaikutuksesta urakehitykseen.

Teksti ja kuva Metropolia

Uutisvinkki tai juttuidea? Ota yhteyttä Fashion Finlandin toimitukseen
Päätoimittaja Jani Niipola | jani.niipola@fafi.fi
Sisältöpäällikkö Johanna Rämö | johanna.ramo@fafi.fi

Osallistu keskusteluun

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.