Pk-yritysten kehittämiskonsultti Paula Makkosella on yli 20 vuoden kokemus yrityskehityksestä ja yritysasiantuntijuudesta. Makkonen kertoo FaFille ulkopuolisten asiantuntijoiden käytön eduista, tuista ja liiketoiminnan kehitysvaiheista.

Mitä suosittelet ensimmäiseksi askeleeksi liiketoiminnan kehittämiseksi?

– Yrittäjä tai yritys on usein tartteis tehdä jotain- tilanteessa. Se, mitä tai miten tehtäisiin, on vielä epäselvää. Tällaisessa tilanteessa on hyvä käyttää ulkopuolista asiantuntijaa, joka voi auttaa, neuvoa ja sparrata ehkä jo mielessä olevia ajatuksia ja vaihtoehtoja.

– Hyvä ensimmäinen askel pienelle tai keskisuurelle yritykselle toimialasta riippumatta on esimerkiksi Elyn Yritysten kehittämispalveluiden asiantuntijoiden käyttäminen. Yritys saa käyttöönsä kokeneen asiantuntijan, joka usein on jo auttanut toista samanlaisessa tilanteessa ollutta yritystä ja osaa katsoa tilannetta kauempaa.

– Ulkopuolinen asiantuntija huomaa usein sellaisiakin kehittämistarpeita tai mahdollisuuksia, joita itselle ei ole tullut edes mieleen. Usein yrittäjältä saattaa puuttua se joku, jonka kanssa voi luottamuksellisesti miettiä erilaisia vaihtoehtoja yrityksen liiketoiminnan suhteen.

– Paras tulos saadaan, kun asiantuntijan kanssa käydään läpi koko yrityksen tilanne taloudesta tulevaisuuden suunnitelmiin. Sieltä valitaan ne kehittämiskohteet, joita lähdetään suunnitelmallisesti viemään eteenpäin, mikäli ne eivät itsellä ole vielä kristallinkirkkaina mielessä.

Minkälaisten yritysten on mahdollista hakea tukea ja minkälaisin kriteerein?

– Jokaisessa tuessa on omat kohderyhmänsä ja reunaehtonsa, minkälaiselle yritykselle ja minkälaiseen kehittämiseen ne on tarkoitettu. Hyvä asiantuntija osaa neuvoa sopivan tuen kanssa ja auttaa niiden hakemisessa, kunhan yrityksen tarpeet ja resurssit niiden hyödyntämiseksi on ensin kartoitettu huolella.

– Edellä mainittu Yritysten kehittämispalvelu on helppo ja kustannustehokas tapa aloittaa. Se on tarkoitettu kaikenlaisille pk-yrityksille toiminimestä osakeyhtiöön kaikkialla Suomessa, joilla ei ole järjestelemätöntä verovelkaa ja talous on vielä suurinpiirtein kunnossa.

Onko liiketoiminnan konsultointi aina kallista? Onko tarjolla mitään maksuttomia palveluita?

– Liiketoiminnan konsultointi mielletään usein kalliiksi. Täytyy kuitenkin muistaa, että hyvällä asiantuntijalla on pitkä kokemus yrityskehittämisestä. Hän tietää miten tuloksia saadaan nopeastikin ja mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota. Tärkeintä on valita asiantuntija, jonka kanssa yhteistyö tuntuu luontevalta.

– Elyn Yritystenkehittämispalveluiden kautta asiantuntijakonsultin apua voi saada myös vain muutamaksi päiväksi kerrallaan. Tukea palvelulle Ely myöntää etukäteen 75-80% riippuen palvelusta. Tukea saadakseen käytettävä asiantuntija ei kuitenkaan voi olla kuka tahansa, vaan hänet tulee valita Elyn asiantuntijalistalta Elyn etukäteen määrittämällä hinnalla. Yrityksen omavastuuhinnaksi jää 220 tai 300 euroa päivä + alv. Muita kuluja ei yritykselle tule. Elyn palveluntuottaja-asiantuntijat palvelevat myös valtakunnallisesti. Itsellänikin on asiakkaita ympäri Suomea.

– Kokonaan maksuttomia palveluja voi kysyä oman kaupungin tai kunnan yritysten kehittämisyksiköistä tai elinkeinoasiamiehiltä. Heidän mahdollisuutensa yrityskohtaiseen kehittämiseen voivat kuitenkin olla hyvin rajalliset.

Minkälaista tukea yrityksen on mahdollista saada?

– Elyllä, Business Finlandilla ja Maaseuturahastolla sekä muilla eri rahoittajatahoilla on tarjolla monenlaisia avustus- ja rahoitusinstrumentteja. Ne sopivat erilaisiin yritysten kehittämistarkoituksiin riippuen siitä, missäpäin Suomea yritys sijaitsee.

– Tukea voi saada sijainnista riippuen esimerkiksi yleiseen toiminnan kehittämiseen eli erilaiseen konsultaatioon, investointeihin, kansainvälistymiseen, messuihin, kansainvälisiin markkinakartoituksiin ja innovaatiotoiminnan aloittamiseen. Uusia instrumentteja tulee jatkuvasti ja entisiä poistuu. Aivan uusi instrumentti on Business Finlandin Talent Explorer, jonka avulla yritys voi saada tukea vientitoimintaan palkattavan henkilön palkkaukseen.

– Alkuun on kuitenkin hyvä kartoittaa, mitkä yrityksen tavoitteet ovat pitkällä tähtäimellä ja mitä toimenpiteitä yrityksen tulisi tehdä ne saavuttaakseen. Vasta tätä tarvetta vasten on hyvä peilata erilaisia mahdollisuuksia avustus- ja rahoitusnäkökulmasta, jotta erilaisia instrumentteja osattaisiin käyttää oikeanlaiseen tarpeeseen oikeassa järjestyksessä. Hyvä asiantuntija osaa auttaa myös tässä asiassa. Ei avustusta avustuksen vuoksi, vaan oikea lääke oikeaan tarpeeseen.

KTT Paula Makkosella on yli 20 vuoden kokemus pk-yritysten kehittämisestä ja sopivien kehittämisinstrumenttien konsultaatiosta. Viimeisen kolmen vuoden aikana hän on auttanut noin sataa yritystä kasvamaan ja kehittymään. Hän on Ejerco Oy:n yrittäjä, yrityskehittäjä, Elyn Yritysten kehittämispalveluiden asiantuntijakonsultti ja Euroopan Komission Horizon2020 PK-instrumentti- asiantuntija.

Teksti Meri Karppanen, Ida Rantala Kuva Paula Makkonen

Osallistu keskusteluun

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.