Kevät oli muotikauppiaille musertavaa aikaa, kun kauppa pysähtyi lähes seinään koronakriisin alettua. Tulivatko vuokranantajat vastaan vaikeuksissa olevia muotikauppiaita pandemian pahimpina kuukausina?

Vain puolet tuli.

Fashion Finlandin kyselyyn vastanneista jäsenyrityksistä puolet kertoo, ettei ole saanut minkäänlaista helpotusta vuokriin koronakriisissä. Liiketilojen vuokranmaksu on ollut sisäänostettujen mallistojen lisäksi muotikauppiaille yksi merkittävimmistä pakollisista kulueristä koronakevään aikana.

Fashion Finland toteutti jäsenilleen vuokranalennuksiin liittyvän kyselyn sähköpostitse 18.6.2020. Kysely oli jatkoa 3.4.2020 sekä 2.6.2020 toteutetuille selvityksille, ja sillä pyrittiin kartoittamaan, kuinka moni on saanut vuokranalennusta koronakriisissä ja millaisista avunannoista puhutaan.

Selkeä enemmistö vastaajista kertoi käyvänsä kauppaa kivijalassa. Kivijalassa sijaitsevien liiketilojen vuokranalennuksissa on ilmennyt myös suurinta vaihtelua, sillä kiinteistöjen omistajina on sekä yksityisiä että julkisia tahoja ja taloyhtiöitä.

Fashion Finlandin maaliskuussa tekemän selvityksen mukaan erityisesti kauppakeskukset olivat koronakriisin alussa vastahakoisia myöntämään kauppiailleen suoraa helpotusta vuokrakuluihin. Apua pyrittiin antamaan esimerkiksi maksujärjestelyin, mutta useiden kauppiaiden mukaan se oli riittämätön kädenojennus tilanteessa, jossa kauppa oli täysin seisahtunut.

Pahimmiksi esimerkeiksi nousevat kauppakeskusten suuromistajat Citycon ja Sponda, jotka eivät ole alentaneet vuokria ollenkaan. Tuoreesta kyselystä ilmenee, että edelleen suuret kauppakeskukset, kuten Tripla, Kluuvi, Skanssi ja Tullintori, ovat olleet kaikista vastahakoisimpia myöntämään rahallista helpotusta kauppiailleen koronakriisissä. Kättä on väännetty sekä kauppakeskuksissa että kivijaloissa paikoitellen pitkäänkin, vaihtelevalla menestyksellä.

”…Olemme useaan otteeseen pyytäneet vuokranalennusta korona-aikana…Myymälämme on ollut kiinni maaliskuun puolivälistä asti ja koska vuokrasopimuksemme päättyy 15. heinäkuuta, meidän ei ole tarkoitus enää avata myymälää… Muodin erikoisliikkeissä kauppa ei vielä käy. Olemme pyytäneet koko kevään, että voisimme päättää vuokrasopimuksemme aikaisemmin, koska myymälät ovat kolmatta kuukautta kiinni, emmekä ehdi saamaan myyntiä käyntiin ennen vuokrasopimuksen loppua. Johtoryhmässä pyyntömme ei ole mennyt läpi, vaan maksamme siis vuokraa koko keväältä 15.7. asti.”

”Vähän nihkeästi sujui, mutta taipuivat, kun kerroimme, että ehkä joudumme sitten turvautumaan vuokrasopimuksen irtisanomiseen.”

”Neuvottelut kestivät melkein kolme kuukautta. Vuokrat laskivat 50 prosentilla ja markkinointi- ja ylläpitokustannukset poistuivat täysin. Tämä kaikki kuudeksi kuukaudeksi ja lisäksi huhtikuu oli täysin ilmainen. Täytyy sanoa, että yllätyin täydellisesti.”


Myönnettyjen vuokranalennusten suuruus on jakautunut kyselyn mukaan erittäin tasaisesti. Alennus on vaihdellut alle 20 prosentista täysin maksuttomiin vuokrakuukausiin. Suurin osa vastanneista kertoo saaneensa alennusta 20–60 prosenttia. Tavallisimmin helpotusta on myönnetty yhdestä kahteen kuukauteen. Muutama jäsenyritys kertoo saaneensa helpotusta yli kolmelta kuukaudelta.

Kauppakeskus Tullintori pyysi artikkeliin tarkennusta selvityksen julkitulon jälkeen. Tullintorin mukaan he ovat alentaneet vuokriaan yhteensä 29:lle kauppiaalle ja yritykselle. Vuokranalennusta on heidän mukaansa myönnetty 20–70 prosenttia. Osa yrityksistä on saanut vuokravapaita kuukausia. Avun suuruus on perustunut siihen, kuinka paljon toimijan liikevaihto on koronakriisin aikana kärsinyt. Tullintori kertoo olevansa valmis neuvottelemaan kauppiaidensa kanssa uudelleen, mikäli avuntarve on lisääntynyt.

Kursivoidut kohdat ovat lainauksia kyselyyn vastanneiden avoimista kommenteista.

Fashion Finlandin toteuttamaan vuokrakyselyyn antoi vastauksensa 30 jäsenyritystä tai niiden edustajaa.

Kuva Leena AroOsallistu keskusteluun

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.