SKJ Systems on ohjelmistoihin ja kassavirtaratkaisuihin keskittyvä palveluntarjoaja.


Malminkaari 23 B
00700 Helsinki
P. 050 445 5393
www.skj.fi